آخرین ویدیوها

 

 

مقالات جدید

با شک چگونه برخورد کنیم

“با شک چگونه برخورد کنیم” (بر گرفته از کتاب گامهایی به سوی مسیح از خانم الن وایت) بسیاری از مردم ، بویژه آنانی که در زندگی مسیح بی تجربه هستند، بعضی وقتها در مقابل عقاید تردید آمیز دچار آشفتگی می شوند. در کتاب مقدس مطالب زیادی وجود دارد که آنان Read more.